10 Mart 2008 Pazartesi

10 mart- 15 mart haftası etkinlik yaprakları.

FEN4 CK107

Fen ve Teknoloji
1.Cisimler hangi özelliklerinden dolayı görülebilir?

I. Kendiliğinden ışık yayma
II. Gelen ışığı soğurabilmeI
II. Gelen ışığı yansıtabilme

A) I, II ve III
B) I – II
C) I – III
D) Yalnız I

2.Aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) Karanlık ışıksız ortamlarda bulunan cisimler
B) Işığı kendinden olan cisimler
C) Aydınlatılmış cisimler
D) Yarı gölgedeki cisimler

Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.

3.Körebe oynarken çevresini görmemesi için ebenin gözü bağlanır.

( ) Doğru ( ) Yanlış

4.Karanlıkta ışık gözümüze ulaşmadığı için cisimleri göremeyiz.

( ) Doğru ( ) Yanlış

5.İnsanlar geceleri aslan, kaplan gibi yırtıcı hayvanlardan daha iyi görür.

( ) Doğru ( ) Yanlış

6.Işık miktarı az olduğunda cisimlerin renkleri tam olarak seçilemez.

( ) Doğru ( ) Yanlış

7.Verici, cami, köprü, gökdelen gibi yüksek yapıların üstüne uyarıcı ışıklar konulur.

( ) Doğru ( ) Yanlış


FEN4 CK108

Fen ve Teknoloji

1.Karanlık bir odada, yandaki mumlardan hangisinin görülüp görülemeyeceği hakkında ne söylenebilir?

A) Yalnız II görülebilir
B) Yalnız I görülebilir
C) İkisi de görülebilir
D) İkisi de görülmez

2.I. Cisimleri görmemiziII. Renkleri ayırt edebilmemiziIII. Yeşil bitkilerin besin üretmesini

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini ışık sağlar?

A) I, II ve III
B) II ve III
C) I ve II
D) I ve III

3.Bir cismin görülebilmesi için hangisi kesinlikle gerekir?

A) Cismin kendiliğinden ışık yayması
B) Cismin 100 m den daha yakında olması
C) Güneş ışığı
D) Cisimden yayılan ışınlarının göze ulaşması


FEN4 CK100

Fen ve Teknoloji
1.
Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi kendiliğinden ışık yapar?
A) Ampul
B) Yıldız
C) Kandil
D) Gaz lambası
2.
Hangisi ışık kaynağı değildir?
A) Kandil
B) Ay
C) Çıra
D) Ateş böceği
3.
Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?I. Işık, görmek için gereklidir.II. Fazla ışık gözler için zararlı olabilir.III. Çıplak gözle Güneş’e bakmak sakıncalıdır.
A) Yalnız I
B) I, II ve III
C) II ve III
D) I ve III
4.
Ay ışık kaynağı olmadığı halde ışık yayıyormuş gibi görünür.Aşağıdaki cisimlerden hangisinde Ay’ın bu özelliği görülmez?
A) Ayna
B) Alüminyum folyo
C) Toprak tencere
D) Çelik çaydanlık
5.
Işık kaynağı olmadığı halde çok yüksek sıcaklıkta ışık kaynağı gibi davranan varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateş böceği
B) Yıldız
C) Elektrik sobası
D) Güneş
Cümlelerdeki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
6.
Ay, bir _____ kaynağı değildir.

7.
Yanan bir çıra, ışık ________ çevresini aydınlatır.

8.
Ampul, ______ hale gelerek çevresine ışık yayar.

9.
Dünya’mızın en önemli ve en büyük ışık kaynağı ______ ’tir.

10.
Işık kaynaklarının bazıları ______________ bazıları ise gerekli şartlar sağlandığı zaman ışık yayarlar.


FEN4 CK101

Fen ve Teknoloji

1.Hangisi doğal ışık kaynaklarından biri değildir?
A) Kutup yıldızı
B) Ampul
C) Ateş böceği
D) Şimşek

2.I. Araba farıII. Trafik lambasıIII. GüneşIV. Gaz lambasıYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yapay ışık kaynağıdır?
A) I, II ve III
B) I – II – IV
C) II – III – IV
D) I – IV

3.Hangi anlatım ya da anlatımlar doğru değildir?
I. Ateş böcekleri yapay ışık kaynağıdır.II. Floresan, lamba doğal ışık kaynağıdır.III. Ay ve Mars ışık kaynağı değildir.

A) Yalnız I
B) I – II
C) Yalnız III
D) II – III

4.Hangisinin ışığı diğerlerinden daha parlaktır?
A) Mum
B) Ampul
C) Kaynak makinesi
D) Gaz lambası

5.Bazı ışık kaynakları doğal – yapay oluşları ve parlaklıkları bakımından sınıflandırılmıştır..Bu sınıflandırmalardan hangisi doğru değildir?

Işık kaynağı
Doğal
Yapay
Parlak
A)
Güneş
X

X
B)
Yanan mum

X

C)
Karpit lambası
X

X
D)
Neon lamba

X
X
Cümlelerdeki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
6.
Güneş, _____________ ışık kaynağıdır ve {} ışık yayar.

7.
Araba __________ yapay ışık kaynağıdır. Parlak {} yayar.

8.
Ampulün yaydığı ışık, gaz ___________ yaydığı ışıktan daha parlaktır.

9.
_________ lamba etrafa parlak ışık yayar.

10.
Kaynak sırasında _______ makinelerinin yaydığı ışığa bakılırsa gözler zarar görür.


FEN4 CK102

Fen ve Teknoloji
1.
I. AyII. KaşıkIII. MumIV. Meşale
Yukarıda verilenlerden hangileri ışık kaynağı olmadığı halde ışık kaynağının varlığında ışık yayıyormuş gibi görünür?
A) II ve III
B) I – II – IV
C) I – II
D) III – IV

2.Hangisi çevreye ışık yaymadığı halde ışık yayıyormuş gibi görünür?
A) Venüs
B) Meşale
C) Araba farı
D) Yıldız

3.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?I. Ay Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır.II. Akşam yıldızı doğal ışık kaynağıdır.III. Kutup yıldızı, sadece başka bir ışık kaynağının varlığında ışık yayabilir.
A) I – III
B) I, II ve III
C) Yalnız I
D) I – II

4.
I. ReflektörII. KaşıkIII. Çelik sahanIV.
Trafik lambasıYukarıda verilenlerden hangileri, ancak başka bir ışık kaynağının varlığında ışık yayıyormuş izlenimi verir?

A) I, II, III ve IV
B) I – II – IV
C) I – III – IV
D) I – II – III

5.
I. Alüminyum folyo, reflektör ışık kaynağıdır.
II. Başka bir ışık kaynağının varlığında ışık yayıyormuş gibi görünen cisimler, ışık kaynağı değildir.
III. Işık kaynağı olmayan cisimler karanlık ortamlarda görünmez.
Yukarıdaki ifadelerle ilgili ne söylenebilir?

A) I doğru II ve III yanlış
B) II doğru I ve III yanlış
C) I yanlış II ve III doğru
D) I ve III doğru II yanlış

Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.

6.
Reflektör ve ayna ışık kaynağı değildir.
( ) Doğru ( ) Yanlış

7.
Alüminyum folyo ve kaşık, ışıklı ortamda ışık yayıyormuş gibi görünür.
( ) Doğru ( ) Yanlış

8.
Kendisi ışık kaynağı olmayan cisimler de ışık yayabilir.
( ) Doğru ( ) Yanlış

9.
Şimşek ışık kaynağı olmadığı halde etrafa ışık yayıyormuş gibi görünür.
( ) Doğru ( ) Yanlış

10.
Çevresine ışık yaymayan cisimler, karanlık bir ortamda görünmez.
( ) Doğru ( ) Yanlış


FEN4 CK109

Fen ve Teknoloji
1.
Çevresine ışık yayan cisimlerin genel adı hangisidir?
A) Işık kaynağı
B) Güneş
C) Yıldız
D) Ateş
2.
Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
A) Güneş
B) Yıldız
C) Şimşek
D) Gezegen
3.
I. AmpulII. MumIII. Ateş böceği
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kendiliğinden ışık üretir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) Yalnız II

4.
Aşağıdakilerden hangisi ancak belirli şartlar sağlandığında etrafına ışık yayar?

A) Güneş
B) Ateş böceği
C) Yıldız
D) El feneri

5.
Hangisi belirli şartlar sağlanmasa da çevresine ışık yayar?

A) Ampul
B) Güneş
C) Gemici feneri
D) Mum

Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.

6.
Bazı cisimler ışık yayarak çevremizdeki varlıkları görmemizi sağlar.
( ) Doğru ( ) Yanlış

7.
Işığın olması veya olmaması cisimleri görmemizde etkili değildir.
( ) Doğru ( ) Yanlış

8.
Işığın olmadığı ortamlarda cisimleri göremeyiz.
( ) Doğru ( ) Yanlış

9.
El feneri, gaz lambası ve mum gibi ışık kaynakları belirli şartlar sağlanmasa da çevreye ışık yayar.
( ) Doğru ( ) Yanlış

10.
Az ışıklı ortamlarda cisimleri net göremeyiz.
( ) Doğru ( ) Yanlış


SOS4 CK020

Sosyal Bilgiler
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtiyaçtan söz edilmektedir?
A) Sarı ayakkabının mavisini de istiyorum.
B) Çoraplarım küçüldüğü için yenisini almalıyım.
C) Senin şapkanı çok beğendim, ben de alacağım.
D) Vitrindeki saati görünce dayanamayıp aldım.

2.İhtiyaçlarla ilgili,
I. Alışverişlerde öncelikle alınmalıdır.
II.İsteklerden sonra alınır.
III.Pahalı olanlar alınmalıdır.ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

3.
“Ece, botlarının yağmurda su aldığını söyler. Annesi ile bir alışveriş listesi yaparlar. Ece, listeye yırtılan çantasını kullanamadığından çanta da yazar. Kırmızı eldivenlerinin pembe rengini de eklemeyi unutmaz.” Yukarıdaki paragrafta Ece’nin kaç tane ihtiyacından söz edilmiştir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.
4.
Yiyecek ve giyecekler isteklerimizdir.
( ) Doğru ( ) Yanlış
5.
Istekler ihtiyaçlardan önce alınmalıdır.
( ) Doğru ( ) Yanlış
6.
Okul malzemeleri ihtiyaçlarımızdandır.
( ) Doğru ( ) Yanlış
7.
Ihtiyaçlarımız zamanla değişebilir.
( ) Doğru ( ) Yanlış
8.
Herkesin ihtiyaçları farklıdır.
( ) Doğru ( ) Yanlış
9.
Isteklerimiz, toplumun istekleriyle aynı olmalıdır.
( ) Doğru ( ) Yanlış
10.
Ihtiyaçlarımızı sadece anne – babamız belirlemelidir.
( ) Doğru ( ) YanlışSOS4 CK021

Sosyal Bilgiler
1.
Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan değildir?

A) Yemek yemek
B) Okul malzemesi almak
C) Giysiler giymek
D) Konsere gitmek

2.
Alışverişe çıkmadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Reklamlar izlenmeli
B) İhtiyaç listesi hazırlanmalı
C) Yemek yenmeli
D) En yakın market bulunmalı

3.
Aşağıdakilerden hangisini yazpmazsak sağlığımız bozulur?
A) Oyun oynamak
B) Yemek yemek
C) Pikniğe gitmek
D) Arkadaşlarla görüşmek

4.
Temel ihtiyaçlarla ilgili,I. Yaşamsal önemi vardır.II.Alışverişte öncelik verilmelidir.III.Alışverişte en pahalıları alınmalıdır.ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

SOS4 CK022

Sosyal Bilgiler
1.
İhtiyaçlar alınırkenI. En pahalısı alınmalıdır.II.Bütçemize uygun alınmalıdır.III.Biriktirilmeli, hepsi birlikte alınmalıdır.ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
2.
Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynak değildir?
A) Su
B) Güneş
C) Elektrik
D) Hava
3.
I. MadenII.SuIII.Havakaynaklarından hangileri bizim için yaşamsal önem taşır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.
4.
Kaynakları ihtiyaçlarımız kadar kullanmalıyız.
( ) Doğru ( ) Yanlış
5.
Ihtiyaçlarımızı alırken bütçemize göre almalıyız.
( ) Doğru ( ) Yanlış
6.
Maden ve toprak doğal kaynaklarımızdandır.
( ) Doğru ( ) Yanlış
7.
Santraller, barajlar doğal kaynaktır.
( ) Doğru ( ) Yanlış
8.
Aydınlanma ihtiyacı sadece maden kaynağından sağlanır.
( ) Doğru ( ) Yanlış

Hiç yorum yok: