1 Aralık 2008 Pazartesi

Y.CEYLA ATAKAN
Posted by Picasa

3 Nisan 2008 Perşembe

Eğitim Merkezi

Eğitim Merkezi


Bu siteye mutlaka bağlanın.Derslerinize çok yardımcı olacaktır.

16 Mart 2008 Pazar

Deneme Sınavı 1 / 4. Sınıf
Set A
Türkçe

“Hemen her gün yaptığımız işlerden biri de dinlemektir. Bir düşünün. Hiç olmazsa günde üç dört saatimizi bu işe ayırırız. Evde annemizi, babamızı; okulda öğretmenlerimizi ve arkadaşlarımızı dinleriz. Oyun zamanlarımızda ise hem dinlenir hem de eğleniriz. Aynı zamanda karşımızdakini dinlemeyi ve anlamayı da öğreniriz. Kısaca dinleme işi, günlük hayatımızda önemli bir yer tutar.”Emin ÖZDEMİR(Aşağıdaki üç soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.)1.
Yazara göre dinleme niçin önemlidir?
A) Hayatımızın tamamını kapladığı için
B) Okumadan önce geldiği için
C) Günlük hayatımızda sıkça yaptığımız için
D) Oyundan önemli olduğu için

2.
Oyun oynamak, dinlenmek ve eğlenmek dışında bize neler kazandırır?
A) Okuldaki başarımızı artırır.
B) Ailemizdeki bireylerle ilişkilerimizi güçlendirir.
C) Sağlıklı bir insan olmamızı sağlar.
D) Arkadaşlarımızı dinlememizi ve anlamamızı sağlar.

3.
Evde ve okulda kimleri dinleriz?
A) Aile bireylerimizi – komşularımızı
B) Aile bireylerimizi – arkadaş ve öğretmenlerimizi
C) Yakın çevremizi – oyun arkadaşlarımızı
D) Büyüklerimizi – oyun arkadaşlarımızı

4.
“Tarlada erkeklerle beraber çalışan, eşeklerine binip ürününü satmak için kasabalardaki pazar yerlerine giden; oralarda yumurtasını, tavuğunu, buğdayını satan; gerekli ev gereksinimlerini kendisi satın alan; köyüne dönen, tüm çalışmalarında kardeşlerine, eşlerine yardım eden kadınlar… Ben bu kadınlar arasında kocalarından daha iyi iş ve hesap yapanlara rastladım.”Yukarıdaki metinde asıl anlatılmak istenen nedir?
A) Kadınlar, erkeklerden daha iyi alışveriş yaparlar.
B) Kadınlar da erkeklerin yaptıkları işleri fazlasıyla yapabilirler.
C) Köylü kadınlar, şehirli kadınlardan daha beceriklidirler.
D) Kadınlar ev işlerinden arta kalan zamanlarda eşlerine yardım ederler.

5.
Her şeyimle yararlıyım,İnsanoğluna dünyada,Çiçeğim, yaprağım, gölgem,İri dallı zerdalimle. Yukarıdaki şiire en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağacım
B) Çiçekler
C) Zerdali
D) Dünya

6.
“Spor, sağlık ve uzun ömür verir. Vücudu güzelleştirir, kötü alışkanlıkları önler. İnsan hayatına başarı ve mutluluk getirir.”Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Spor dalları
B) Kötü alışkanlıklar
C) Sporun yararları
D) Mutluluğun sırrı

7.
Ormanlarında mor sümbülü vardır,Söğütlerinde şen bülbülü vardır,Bahçelerinde al al gülü vardır,Unutamam yüzü gülen köyümü. Yukarıdaki dörtlükte şair hangi duyguyu yaşamaktadır?
A) Özlem
B) Hüzün
C) Nefret
D) Yalnızlık

8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük eş seslidir?
A) Buz gibi suyu bir dikişte içti.
B) Bu kalem ne renk yazıyor?
C) Köyde yaz hazırlıkları başlamıştı.
D) Odaya yeni bir masa almışlar.

9.
“Yaş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Yaş ellerini havluya kuruladı.
B) Saçları yaş olduğu için hastalandı.
C) Yerler yaş olduğundan ayağı kaydı.
D) Yaş gününe arkadaşlarını çağırdı.

10.
A) Evimizin kuzeyinde çocuk parkı vardır.
B) Müze, okulumuzun doğusundadır.
C) Sarıkavak Sokak ve Mor Sokak Atatürk Caddesi’ne bağlanır.
D) Evimiz, Sarıkavak Sokak üzerinde yer alır.

11.
I.
beşinci günü
II.
başladı
III.
köye dönüşünün
IV.
işe

Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlı ve kurallı bir cümle hâline getirilmesi için sıralama nasıl olmalıdır?
A) IV - II - I – III
B) III - I - IV - II
C) I - II - IV - III
D) IV - III - I – II

12.
“Babam çocuklarını çok sever; çocukları ondan bir şey istemeye görsün ………” cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile bitirirsek “baba” hakkında olumlu bir yargıya varmış oluruz?
A) hemen öfkelenir.
B) ne yapar eder alır.
C) hemen mutsuz olur.
D) çok kızar.

13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır?
A) Kitaplığını ne güzel yerleştirmişsin?
B) Kitaplığını nereye koyacaksın?
C) Kitaplığında hangi romanlar var?
D) Kitaplığı neden buraya kurdun?

14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Depremde kızılay çadır yardımı yaptı.
B) Kurtuluş Savaşı başarıyla sonuçlandı.
C) Kutup Yıldızı her zaman kuzeyi gösterir.
D) Ablam İngilizce kursuna gidecek.

15.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük varlığın özelliğini bildirmemektedir?
A) Yeşil kazağı çok beğendim.
B) Yuvarlak masayı odaya taşıyalım.
C) Tavşan yavrusu yolu kaybetti.
D) Okula sevimli bir öğrenci geldi.

16.
“Dün yolda Başak’ı gördüm ve kitabı ona verdim.” cümlesinde geçen altı çizili sözcük hangi adın yerine kullanılmıştır?
A) yol
B) Başak
C) kitap
D) dün

17.
Bazen ailemizden, akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan uzakta oluruz. Onların sağlıklarını ve ne iş yaptıklarını merak ederiz. Ayrıca uzak yerlerde işimiz olabilir. Oralara gitmeden işimizi yapmak isteriz.Yukarıdaki paragrafı aşağıdaki cümlelerin hangisiyle devam ettirmek uygun olur?
A) Arkadaşlarımızla iyi anlaşmalıyız.
B) Bunun için mektup yazarız, telefon ederiz.
C) Yeni yerler görmek için oralara gidebiliriz.
D) Yakınlarımızın uzakta olması özlemimizi artırır.

18.
“Dershane binası ……… onarıldı, …….... hizmete açılacak.” cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) bu sene – geçen yıl
B) yazın – geçen sene
C) geçen yıl – bu yıl
D) bu ay - geçtiğimiz hafta

19.
“Umut ediyorum.Bir gün büyüyeceğim…………………….....Bir çocuk olacağım.” Yukarıdaki dörtlükte boş bırakılan yere aşağıdaki dizelerden hangisinin getirilmesi şiirin anlamını bozar?
A) Ulusuma yararlı
B) İnsanlığa faydalı
C) Atamızın yolunda
D) İlerde, büyüdüğümde
20.
Başlığı “Temizlik ve Sağlık” olan bir metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiş olamaz?
A) Sağlıklı olmak için meyve ve sebze dışında bir şey yenmemesi gerektiğinden
B) Yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamanın sağlıkla ilişkisinden
C) Temiz yerlerde oynamanın sağlık açısından öneminden
D) Çöplerden yayılan mikropların insan sağlığını tehdit ettiğinden

Sosyal Bilgiler
21.
Aşağıda Mehmet, Ayşe ve Gül ile ilgili olarak verilenlerden hangisi bu üç öğrenci arasındaki bireysel farklılığa örnek olarak gösterilebilir?
A) Mehmet, Ayşe ve Gül’ün aynı sınıfta okumaları
B) Mehmet’in esmer, Ayşe’nin sarışın, Gül’ün kumral olması
C) Mehmet, Ayşe ve Gül’ün aynı yaşta olması
D) Okul servisinin arıza yapması nedeniyle Ayşe’nin Gül ve Mehmet’ten geç gelmesi

22.
Aşağıdakilerden hangisi herkese özel çok önemli bir kimlik belgesi sayılır?
A) Göz rengi
B) Saç rengi
C) Parmak izi
D) Boyunun uzunluğu

23.
Bir kişiye ait aşağıdaki özelliklerden hangisi, o kişiye ilk bakışta anlaşılır?
A) Kıskanç olup olmadığı
B) Boyunun kısa olup olmadığı
C) Çalışkan olup olmadığı
D) Yardımsever olup olmadığı

24.
“1.30 cm boyunda, kütlesi 28 kg olan, siyah saçlı, gözlüklü bir çocuk olan Bülent eşyalarını özenli kullanır, odası hiçbir zaman dağınık değildir. Televizyonda üzücü bir olay görse hemen ağlamaya başlar.”Yukarıda Bülent’in hangi özelliğindenbahsedilmemiştir?
A) Fiziksel özelliğinden
B) Çalışkanlığından
C) Duygusal özelliğinden
D) Tertipli ve düzenli olmasından

25.
I.
Gülçin kedileri çok severdi.
II.
Bir gün yolda gördüğü kedi yavrusunu eve almak istedi.
III.
Annesi buna izin vermedi.
IV.
Gülçin bu duruma çok üzüldü ve ağladı.Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangileri duyguyu hangileri duyguyu, hangileri düşünceyi ifade eder?


Duygu
Düşünce
A)
I ve II
III ve IV
B)
II ve III
I ve IV
C)
I ve IV
II ve III
D)
II ve IV
I ve III

26.
Erhan günlüğüne bir hafta İrem’i çok sevdiğini hep onunla oynamak ve birlikte ders çalışmak istediğini, bir hafta sonra ise eşyalarını kirlettiği için ona çok kızdığını yazmıştır.Yukarıdaki iki duruma bakarak Erhan’ın

I.
Fiziksel
II.
Zihinsel
III.
Duygusal

özelliklerinden hangisinde ya da hangilerinde bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III

27.
Zeynep ile Can, Afrika’da açlık sıkıntısı çeken çocukların televizyondaki görüntülerini görünce çok üzülmüşler ve harçlıklarından artırdıkları paralarla onlara yardım etmeye karar vermişlerdir.Buna göre Zeynep ile Can’ın hangi özelliği bir diğer özelliğini etkilemiştir?
A) Düşünceleri, fiziksel yapılarını
B) Fiziksel yapıları, duygularını
C) Düşünceleri, duygularını
D) Duyguları, düşüncelerini

28.
Alper, soruları arkadaşlarından daha çabuk çözebiliyor ve konuları daha kolay anlıyor.Alper’in bu gücü öncelikle aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlıdır?
A) Fiziksel
B) Zihinsel
C) Duygusal
D) Görsel


29.
Emel’in duyguları aşağıda verilen durumların hangisi gerçekleştiğinde diğerlerinden farklı olur?
A) Çok sevdiği oyuncağı kırıldığında
B) Karnesini alınca sınıfını geçtiğini anladığında
C) Çok sevdiği sıra arkadaşının hasta olduğunu öğrendiğinde
D) Çok istediği hâlde arkadaşlarıyla parka gidemediğinde

30.
– Aynı olaya her birimizin farklı tepki göstermesi– Farklı dersleri sevip, farklı şarkıları söylememizYukarıda verilenler aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanır?
A) Duygu ve düşüncelerimizden
B) Gözlerimizin renginden
C) Çalışma düzenimizden
D) Beslenme şeklimizden

31.
– Göktuğ, sınıfta Ali’nin şarkılarını zevkle dinlemiştir.– Göktuğ, Ali’nin kaba davranışlarından dolayı ona çok kızmaktadır.Göktuğ’un bu iki durum karşısındaki yaklaşımlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Duygularını kontrol edemediği
B) Çabuk değişebilen nitelikte olduğu
C) Farklı durumlara, farklı duygularla yaklaştığı
D) Düşüncelerin hiç değişmediği

32.
Aynı toplumda yaşayan insanlar arasındaki ilişkiler sağlıklı yürütülüyorsa bu toplumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İnsanların birbirlerinin duygu ve düşüncelerine saygılı olduğu
B) Bu toplumda yaşayan insan sayısının az olduğu
C) Bu toplumun toplam gelirinin az olduğu
D) Hatalı davranışta bulunanlara cezalarının toplumu oluşturan bireylerce verildiği

33.
“Aynı futbol takımını tutan Ali Bey ile oğlu futbol takımlarının maçını izlemişler. Maç sonunda tuttukları takım yenilmiş. Psikiyatri doktoru olan Ali Bey televizyonun karşısından kalkmış, üzgün olan oğlunu kızdırmaya başlamış.”Ali Bey bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisini yapmak istemiş olabilir?
A) Oğlunu ders çalışmadığı için kızdırmak istemiş olabilir.
B) Tuttukları takımları yenildiğinde arkadaşlarını kızdırmanın doğru bir şey olmadığını anlatmak istemiş olabilir.
C) Aynı koltukta oturdukları için kızdırmış olabilir.
D) Maç sırasında çok fazla bağırdığından kızdırmış olabilir.

34.
Pınar, başkalarının duygu ve düşüncelerini, yaşam biçimlerini anlayışla karşılar.Buna göre Pınar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hoşgörülüdür.
B) Demokratiktir.
C) Saygılıdır.
D) Bencildir.

35.
İsmail, aile soy ağacını hazırlamak istiyor.Bunun için aşağıdakilerden hangisinden yararlanamaz?
A) Anne ve babasından
B) Masal kitaplarından
C) Nüfus cüzdanlarından
D) Takvim bilgisinden

36.
Serkan, kendi hayatındaki önemli olayların kronolojik sıralamasını yapmak istiyor.Bunun için aşağıdakilerin hangisinden yararlanması gerekir?
A) Sosyal bilgiler dersinden
B) Aile soy ağacından
C) Takvim bilgisinden
D) Fen ve teknoloji bilgisinden

37.
1997 Eylül ayında doğmuş olan Canan 2004 yılının Eylül ayında ilköğretim 1. sınıfa başlamıştır.Buna göre Canan ilköğretim 4. sınıfa hangi yılın eylül ayında başlar?
A) 2007
B) 2006
C) 2005
D) 2004

38.
Ülkemizde bayan vatandaşlarımıza hangi renk nüfus cüzdanı verilmektedir?
A) Mavi
B) Pembe
C) Gri
D) Yeşil

39.
Nüfus cüzdanında aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?
A) T.C. kimlik numarası
B) Doğum yeri ve tarihi
C) Ev adresi
D) Ad ve soyadı40.
Nüfus cüzdanına bakarak o kişiye ait aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılmaz?
A) Baba ve ana adı
B) Nüfusa kayıtlı olduğu yer
C) Doğum yeri ve yılı
D) Kardeşlerinin sayısı ve adları

Matematik
41.
606 660 olarak verilen sayının okunuşu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Altı yüz bin altmış altı
B) Altı yüz altı bin altmış
C) Altı yüz altı bin altmış altı
D) Altı yüz altı bin altı yüz altmış

42.
A)
B)
C)
D)

43.
12AB sayısının rakamlarının toplamı 17 ve A sayısı B sayısından 2 fazla olduğuna göre A’nın basamak değeri kaçtır?
A) 60
B) 70
C) 80
D) 90

44.
Altı basamaklı bir sayının hangi basamağındaki rakamının basamak değeri 0 (sıfır) olmaz?
A) Birler
B) Binler
C) Yüz binler
D) On binler

45.
(3 x 10 000) + (3 x 100) + (3 x 1) biçiminde çözülenmiş sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 33 303
B) 30 330
C) 30 303
D) 33 333

46.
A) Gri < siyah < beyaz < pembe
B) Gri < beyaz < siyah < pembe
C) Beyaz < gri < siyah < pembe
D) Beyaz < gri < pembe < siyah

47.
A) 10
B) 14
C) 16
D) 17

48.
A) 5212
B) 5242
C) 5412
D) 5462

49.
A) 2514
B) 2624
C) 2644
D) 2664

50.
6475 düğmenin 2718’ini bir tuhafiyeye satan satıcının elinde kaç düğmesi kalmıştır?
A) 3717
B) 3720
C) 3747
D) 3757

51.
A) A açısı
B) B açısı
C) C açısı
D) D açısı

52.
A) BAC açısı
B) EBA açısı
C) DEB açısı
D) DAC açısı

53.
A) AB dikdörtgeni
B) ABC dikdörtgeni
C) ABCD dikdörtgeni
D) CADB dikdörtgeni

54.
A) KL
B) LM
C) MN
D) MT

55.
A) PTS
B) TLS
C) SRK
D) RST

56.
12 kişilik bir gruptaki kişilerden 4’ünün ençok sevdiği mevsim ilkbahar, 2’sininsonbahar, 5’inin yaz ve birinin de kıştır.Bu bilgiyi doğru olarak gösteren sütun grafiği aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

57.
Bu sınıfta toplam kaç kişi vardır?
A) 24
B) 25
C) 26
D) 27

58.
Kırmızı rengi sevenlerin kaçı kırmızı renk yerine sarı rengi sevseydi iki rengi seven öğrenci sayısı eşit olurdu?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

59.
Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerden önce ülkemizde kullanılan bir uzunluk ölçme birimiydi?
A) Santimetre
B) Metre
C) Arşın
D) Kilometre

60.
Pencere camının kalınlığı aşağıdaki ölçme birimlerinin hangisi ile ölçülür?
A) Santimetre
B) Metre
C) Milimetre
D) Kilometre


Fen ve Teknoloji
61.
Kemiklerden oluşan, vücudumuza şekil verip bazı organları koruyan yapıya ne ad verilir?
A) Omurga
B) İskelet
C) Kas
D) Kafatası

62.
Aşağıdakilerden hangisi iskeletin temel__________kısımlarından biri değildir?
A) Kafatası
B) Göğüs kafesi
C) Omuz
D) Kollar ve bacaklar

63.
I.
Göğüs kafesi
II.
El ve ayak bilek kemikleri
III.
Omurga

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kısa kemiklere örnektir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

64.
Kafatasını oluşturan kemiklerle aşağıda verilen kemiklerden hangisi çeşit bakımından aynı grupta sınıflandırılır?
A) Kol kemikleri
B) Omurga kemikleri
C) Kaburga kemikleri
D) Bilek kemikleri

65.
Eklemler kemikleri birbirine bağlayarak hareket etmemize olanak sağlar. Eklemler ile ilgili;

I.
Kol ve bacaklarımızdaki eklemler çok hareketlidir.
II.
El ve ayak parmaklarımızdaki, diz ve dirseğimizdeki eklemler hareketlerimizi kolaylaştırır.
III.
Kafatasımızdaki eklemler hareketsiz eklemlerdir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
66.
I.
İskelet
II.
Dolaşım sistemi
III.
Deri
IV.
Kas

Yukarıdakilerden hangileri vücudumuzun dik durmasını, hareket etmesini sağlar ve şekil verir?

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve IV

67.

I.durumI.kas demeti
I.durumII.kas demeti
II.durumI.kas demeti
II.durumII.kas demeti
A)
Kasılır
Gevşer
Gevşer
Kasılır
B)
Kasılır
Kasılır
Gevşer
Gevşer
C)
Kasılır
Gevşer
Kasılır
Gevşer
D)
Gevşer
Gevşer
Kasılır
Kasılır

68.
I.
Kas lifleri bir araya gelerek kas demetlerini oluşturur.
II.
Kas demetleri kemiklere ve eklemlere bağlıdır.
III.
Kemiklerin hareketi kas demetlerinin kasılıp gevşemesi ile gerçekleşir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

69.
I.
Beslenmemize dikkat etmek, et ve yumurta yemek, süt içmek gerekir.
II.
Yeteri kadar uyumak ve vücudumuzu dinlendirmek gerekir.
III.
Düzenli olarak egzersiz ve spor yapmak gerekir.

Kas sağlığı ve gelişimi için yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

70.
I.
Yerdeki bir şeyi alırken veya ayakkabımızı bağlarken dizlerimizi bükerek eğilmek
II.
Okul sırasına dik olarak oturmak
III.
Okul çantasının tek omuzda değil, iki omuzda taşımak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iskelet ve kas sağlığını olumlu etkileyecek davranışlara örnektir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III

71.
Besin yutma dışında her zaman açık olan, sadece yiyecekleri yutma sırasında soluk borusuyla birlikte yukarı kalkan ve soluk borusunun girişinin kapanmasına yardımcı olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gırtlak
B) Yutak
C) Akciğerler
D) Damarlar

72.

3
5
A)
Yutak
Soluk borusu
B)
Gırtlak
Akciğerler
C)
Burun
Gırtlak
D)
Gırtlak
Yutak

73.
I.
Soluk aldığımızda akciğerlerimizden kana geçen oksijen, kanla vücudumuzun her tarafına dağıtılarak besinlerin enerjisini açığa çıkarmada kullanılır.
II.
Soluk verdiğimizde vücudumuzda oluşan karbondioksit dışarı atılır.
III.
Soluk verdiğimizde atılan havanın içinde su buharı da vardır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

74.
Soluk verme sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
A) Göğüs kafesi daralır.
B) Diyafram kubbeleşir.
C) Akciğerler genişler.
D) Akciğerlerdeki hava dışarı atılır.

75.
Aşağıda verilen organlardan hangisi diğer üçünden farklı bir sistem içinde bulunur?
A) Damarlar
B) Mide
C) Kan
D) Kalp

76.
Kanın vücuttaki dolanımı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Kanın vücuttaki dolanımını iskelet sistemi sağlar.
B) Kanın vücutta dolanımını beyin sağlar.
C) Damarların yardımıyla dolaşır.
D) Soluk alıp vermedeki organların yardımıyla dolaşır.

77.
A) I numaralı bölgedeki kan oksijen bakımından diğer bölgelerdekine göre çok daha zengindir.
B) III numaralı bölgeden alınan kan karbondioksit bakımından zengindir.
C) IV numaralı bölgeden alınan kan bu kesimde kanın oksijen ve besin bakımından zengin olduğunu gösterir.
D) II numaralı bölgede alınan kan oksijen bakımından çok zengindir, bu durum akciğerlerde kanın temizlendiğini gösterir.

78.
I.
Besin ve oksijen taşır.
II.
Enerji oluşumu sırasına açığa çıkan karbondioksiti ilgili organlara taşır.
III.
Kan vücudumuzda kemiklerin içinden geçerek dolaşır.

Kanla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III

79.
2 yaşındaki Ayşe ile 60 yaşındaki dedesi koltukta yan yana oturmaktadırlar. İkisi de sağlıklıdır. Ayşe’nin nabız sayısı dedesinin nabız sayısından fazladır.Ayşe’nin nabız sayısının dedesinin nabız sayısından fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayşe’nin boyunun kısa olması
B) Ayşe’nin büyüme çağında olması nedeniyle daha çok enerji harcaması
C) Ayşe’nin zayıf bir çocuk olması
D) Ayşe’nin çok uysal bir çocuk olması

80.
Steteskop ile aşağıda verilenlerden hangisi hakkında bilgi elde edilemez?
A) Kalbin düzenli çalışıp çalışmadığı hakkında
B) Akciğerlerin sağlıklı olup olmadığı hakkında
C) Soluk alıp verme ile bir sorun olup olmadığı hakkında
D) Kol ve bacak kemiklerinde kırık ve çatlak olup olmadığı hakkında

10 Mart 2008 Pazartesi

10 mart- 15 mart haftası etkinlik yaprakları.

FEN4 CK107

Fen ve Teknoloji
1.Cisimler hangi özelliklerinden dolayı görülebilir?

I. Kendiliğinden ışık yayma
II. Gelen ışığı soğurabilmeI
II. Gelen ışığı yansıtabilme

A) I, II ve III
B) I – II
C) I – III
D) Yalnız I

2.Aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) Karanlık ışıksız ortamlarda bulunan cisimler
B) Işığı kendinden olan cisimler
C) Aydınlatılmış cisimler
D) Yarı gölgedeki cisimler

Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.

3.Körebe oynarken çevresini görmemesi için ebenin gözü bağlanır.

( ) Doğru ( ) Yanlış

4.Karanlıkta ışık gözümüze ulaşmadığı için cisimleri göremeyiz.

( ) Doğru ( ) Yanlış

5.İnsanlar geceleri aslan, kaplan gibi yırtıcı hayvanlardan daha iyi görür.

( ) Doğru ( ) Yanlış

6.Işık miktarı az olduğunda cisimlerin renkleri tam olarak seçilemez.

( ) Doğru ( ) Yanlış

7.Verici, cami, köprü, gökdelen gibi yüksek yapıların üstüne uyarıcı ışıklar konulur.

( ) Doğru ( ) Yanlış


FEN4 CK108

Fen ve Teknoloji

1.Karanlık bir odada, yandaki mumlardan hangisinin görülüp görülemeyeceği hakkında ne söylenebilir?

A) Yalnız II görülebilir
B) Yalnız I görülebilir
C) İkisi de görülebilir
D) İkisi de görülmez

2.I. Cisimleri görmemiziII. Renkleri ayırt edebilmemiziIII. Yeşil bitkilerin besin üretmesini

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini ışık sağlar?

A) I, II ve III
B) II ve III
C) I ve II
D) I ve III

3.Bir cismin görülebilmesi için hangisi kesinlikle gerekir?

A) Cismin kendiliğinden ışık yayması
B) Cismin 100 m den daha yakında olması
C) Güneş ışığı
D) Cisimden yayılan ışınlarının göze ulaşması


FEN4 CK100

Fen ve Teknoloji
1.
Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi kendiliğinden ışık yapar?
A) Ampul
B) Yıldız
C) Kandil
D) Gaz lambası
2.
Hangisi ışık kaynağı değildir?
A) Kandil
B) Ay
C) Çıra
D) Ateş böceği
3.
Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?I. Işık, görmek için gereklidir.II. Fazla ışık gözler için zararlı olabilir.III. Çıplak gözle Güneş’e bakmak sakıncalıdır.
A) Yalnız I
B) I, II ve III
C) II ve III
D) I ve III
4.
Ay ışık kaynağı olmadığı halde ışık yayıyormuş gibi görünür.Aşağıdaki cisimlerden hangisinde Ay’ın bu özelliği görülmez?
A) Ayna
B) Alüminyum folyo
C) Toprak tencere
D) Çelik çaydanlık
5.
Işık kaynağı olmadığı halde çok yüksek sıcaklıkta ışık kaynağı gibi davranan varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateş böceği
B) Yıldız
C) Elektrik sobası
D) Güneş
Cümlelerdeki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
6.
Ay, bir _____ kaynağı değildir.

7.
Yanan bir çıra, ışık ________ çevresini aydınlatır.

8.
Ampul, ______ hale gelerek çevresine ışık yayar.

9.
Dünya’mızın en önemli ve en büyük ışık kaynağı ______ ’tir.

10.
Işık kaynaklarının bazıları ______________ bazıları ise gerekli şartlar sağlandığı zaman ışık yayarlar.


FEN4 CK101

Fen ve Teknoloji

1.Hangisi doğal ışık kaynaklarından biri değildir?
A) Kutup yıldızı
B) Ampul
C) Ateş böceği
D) Şimşek

2.I. Araba farıII. Trafik lambasıIII. GüneşIV. Gaz lambasıYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yapay ışık kaynağıdır?
A) I, II ve III
B) I – II – IV
C) II – III – IV
D) I – IV

3.Hangi anlatım ya da anlatımlar doğru değildir?
I. Ateş böcekleri yapay ışık kaynağıdır.II. Floresan, lamba doğal ışık kaynağıdır.III. Ay ve Mars ışık kaynağı değildir.

A) Yalnız I
B) I – II
C) Yalnız III
D) II – III

4.Hangisinin ışığı diğerlerinden daha parlaktır?
A) Mum
B) Ampul
C) Kaynak makinesi
D) Gaz lambası

5.Bazı ışık kaynakları doğal – yapay oluşları ve parlaklıkları bakımından sınıflandırılmıştır..Bu sınıflandırmalardan hangisi doğru değildir?

Işık kaynağı
Doğal
Yapay
Parlak
A)
Güneş
X

X
B)
Yanan mum

X

C)
Karpit lambası
X

X
D)
Neon lamba

X
X
Cümlelerdeki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
6.
Güneş, _____________ ışık kaynağıdır ve {} ışık yayar.

7.
Araba __________ yapay ışık kaynağıdır. Parlak {} yayar.

8.
Ampulün yaydığı ışık, gaz ___________ yaydığı ışıktan daha parlaktır.

9.
_________ lamba etrafa parlak ışık yayar.

10.
Kaynak sırasında _______ makinelerinin yaydığı ışığa bakılırsa gözler zarar görür.


FEN4 CK102

Fen ve Teknoloji
1.
I. AyII. KaşıkIII. MumIV. Meşale
Yukarıda verilenlerden hangileri ışık kaynağı olmadığı halde ışık kaynağının varlığında ışık yayıyormuş gibi görünür?
A) II ve III
B) I – II – IV
C) I – II
D) III – IV

2.Hangisi çevreye ışık yaymadığı halde ışık yayıyormuş gibi görünür?
A) Venüs
B) Meşale
C) Araba farı
D) Yıldız

3.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?I. Ay Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır.II. Akşam yıldızı doğal ışık kaynağıdır.III. Kutup yıldızı, sadece başka bir ışık kaynağının varlığında ışık yayabilir.
A) I – III
B) I, II ve III
C) Yalnız I
D) I – II

4.
I. ReflektörII. KaşıkIII. Çelik sahanIV.
Trafik lambasıYukarıda verilenlerden hangileri, ancak başka bir ışık kaynağının varlığında ışık yayıyormuş izlenimi verir?

A) I, II, III ve IV
B) I – II – IV
C) I – III – IV
D) I – II – III

5.
I. Alüminyum folyo, reflektör ışık kaynağıdır.
II. Başka bir ışık kaynağının varlığında ışık yayıyormuş gibi görünen cisimler, ışık kaynağı değildir.
III. Işık kaynağı olmayan cisimler karanlık ortamlarda görünmez.
Yukarıdaki ifadelerle ilgili ne söylenebilir?

A) I doğru II ve III yanlış
B) II doğru I ve III yanlış
C) I yanlış II ve III doğru
D) I ve III doğru II yanlış

Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.

6.
Reflektör ve ayna ışık kaynağı değildir.
( ) Doğru ( ) Yanlış

7.
Alüminyum folyo ve kaşık, ışıklı ortamda ışık yayıyormuş gibi görünür.
( ) Doğru ( ) Yanlış

8.
Kendisi ışık kaynağı olmayan cisimler de ışık yayabilir.
( ) Doğru ( ) Yanlış

9.
Şimşek ışık kaynağı olmadığı halde etrafa ışık yayıyormuş gibi görünür.
( ) Doğru ( ) Yanlış

10.
Çevresine ışık yaymayan cisimler, karanlık bir ortamda görünmez.
( ) Doğru ( ) Yanlış


FEN4 CK109

Fen ve Teknoloji
1.
Çevresine ışık yayan cisimlerin genel adı hangisidir?
A) Işık kaynağı
B) Güneş
C) Yıldız
D) Ateş
2.
Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
A) Güneş
B) Yıldız
C) Şimşek
D) Gezegen
3.
I. AmpulII. MumIII. Ateş böceği
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kendiliğinden ışık üretir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) Yalnız II

4.
Aşağıdakilerden hangisi ancak belirli şartlar sağlandığında etrafına ışık yayar?

A) Güneş
B) Ateş böceği
C) Yıldız
D) El feneri

5.
Hangisi belirli şartlar sağlanmasa da çevresine ışık yayar?

A) Ampul
B) Güneş
C) Gemici feneri
D) Mum

Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.

6.
Bazı cisimler ışık yayarak çevremizdeki varlıkları görmemizi sağlar.
( ) Doğru ( ) Yanlış

7.
Işığın olması veya olmaması cisimleri görmemizde etkili değildir.
( ) Doğru ( ) Yanlış

8.
Işığın olmadığı ortamlarda cisimleri göremeyiz.
( ) Doğru ( ) Yanlış

9.
El feneri, gaz lambası ve mum gibi ışık kaynakları belirli şartlar sağlanmasa da çevreye ışık yayar.
( ) Doğru ( ) Yanlış

10.
Az ışıklı ortamlarda cisimleri net göremeyiz.
( ) Doğru ( ) Yanlış


SOS4 CK020

Sosyal Bilgiler
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtiyaçtan söz edilmektedir?
A) Sarı ayakkabının mavisini de istiyorum.
B) Çoraplarım küçüldüğü için yenisini almalıyım.
C) Senin şapkanı çok beğendim, ben de alacağım.
D) Vitrindeki saati görünce dayanamayıp aldım.

2.İhtiyaçlarla ilgili,
I. Alışverişlerde öncelikle alınmalıdır.
II.İsteklerden sonra alınır.
III.Pahalı olanlar alınmalıdır.ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

3.
“Ece, botlarının yağmurda su aldığını söyler. Annesi ile bir alışveriş listesi yaparlar. Ece, listeye yırtılan çantasını kullanamadığından çanta da yazar. Kırmızı eldivenlerinin pembe rengini de eklemeyi unutmaz.” Yukarıdaki paragrafta Ece’nin kaç tane ihtiyacından söz edilmiştir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.
4.
Yiyecek ve giyecekler isteklerimizdir.
( ) Doğru ( ) Yanlış
5.
Istekler ihtiyaçlardan önce alınmalıdır.
( ) Doğru ( ) Yanlış
6.
Okul malzemeleri ihtiyaçlarımızdandır.
( ) Doğru ( ) Yanlış
7.
Ihtiyaçlarımız zamanla değişebilir.
( ) Doğru ( ) Yanlış
8.
Herkesin ihtiyaçları farklıdır.
( ) Doğru ( ) Yanlış
9.
Isteklerimiz, toplumun istekleriyle aynı olmalıdır.
( ) Doğru ( ) Yanlış
10.
Ihtiyaçlarımızı sadece anne – babamız belirlemelidir.
( ) Doğru ( ) YanlışSOS4 CK021

Sosyal Bilgiler
1.
Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan değildir?

A) Yemek yemek
B) Okul malzemesi almak
C) Giysiler giymek
D) Konsere gitmek

2.
Alışverişe çıkmadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Reklamlar izlenmeli
B) İhtiyaç listesi hazırlanmalı
C) Yemek yenmeli
D) En yakın market bulunmalı

3.
Aşağıdakilerden hangisini yazpmazsak sağlığımız bozulur?
A) Oyun oynamak
B) Yemek yemek
C) Pikniğe gitmek
D) Arkadaşlarla görüşmek

4.
Temel ihtiyaçlarla ilgili,I. Yaşamsal önemi vardır.II.Alışverişte öncelik verilmelidir.III.Alışverişte en pahalıları alınmalıdır.ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

SOS4 CK022

Sosyal Bilgiler
1.
İhtiyaçlar alınırkenI. En pahalısı alınmalıdır.II.Bütçemize uygun alınmalıdır.III.Biriktirilmeli, hepsi birlikte alınmalıdır.ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
2.
Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynak değildir?
A) Su
B) Güneş
C) Elektrik
D) Hava
3.
I. MadenII.SuIII.Havakaynaklarından hangileri bizim için yaşamsal önem taşır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Aşağıdaki cümleler doğru bilgi içeriyorsa D’yi yanlış bilgi içeriyorsa Y’yi işaretleyiniz.
4.
Kaynakları ihtiyaçlarımız kadar kullanmalıyız.
( ) Doğru ( ) Yanlış
5.
Ihtiyaçlarımızı alırken bütçemize göre almalıyız.
( ) Doğru ( ) Yanlış
6.
Maden ve toprak doğal kaynaklarımızdandır.
( ) Doğru ( ) Yanlış
7.
Santraller, barajlar doğal kaynaktır.
( ) Doğru ( ) Yanlış
8.
Aydınlanma ihtiyacı sadece maden kaynağından sağlanır.
( ) Doğru ( ) Yanlış